bg en

В Международния ден на биоразнообразието БФБ търси малките и големи природозащитни успехи у нас

награди
22.05.2022
Стартира кампанията за номинации за Годишните награди‘ 2022
 
На 22 май – Международния ден на биоразнообразието, Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) дава старт на кампанията за номиниране на най-ярките постижения в опазването на природата и климата у нас. Специално внимание в тазгодишното 11-то издание ще обърнем на малките населени места и често непознатите, но активни личности и организации, работещи на локално ниво. Номинирането е публично и всеки може да отправи предложения в една или повече категории, стига да се отнасят за периода 22 май 2021 – 22 май 2022.
 
"Наградите са много важни за нас, защото чрез тях се популяризират положителните примери в опазването на природата в България, насърчава се природозащитната общност с чийто дейности и се вдъхновяват много хора в най-различни сфери. През последните две години БФБ обръща специално внимание на темата за изменението на климата - едно от най-големите глобални предизвикателства, изискващи спешни политически, обществени и лични действия. По традиция даваме старт на 22 май и разчитаме на гражданската активност, за да получим разнообразни номинации от цялата страна. Освен големите обществени кампании, търсим и непознатите за нас примери, включително от по-малките населени места. Онези малки битки за природата, които често остават извън прожектора на общественото внимание и за които малко хора знаят. Ако познавате такъв човек или организация и смятате, че заслужават - номинирайте ги!" – приканват организаторите от БФБ.
 
Годишните награди на биоразнообразието и климата отличават най-активните кампании през годината, най-смелите журналисти, най-отдадените активисти и най-загрижените за природата представители на бизнеса и политиката!
 
През 2022 номинации, придружени с кратка обосновка и по възможност със снимки ще се събират в 6 категории в номинационната форма https://forms.gle/xvoNRcWAszvcXbh47  до 30 юни:
 
1. Най-успешна кампания, акция или инициатива, свързана с опазване на биоразнообразието и климата
2. Най-добър журналистически материал, свързан с опазване на българската природа и климатичните промени
3. Активист за биоразнообразието и климата
4. Политик с най-голямо внимание към българската природа и климат
5. Награда за отговорни бизнеси
6. Награда за международен експерт с принос за българската природа
 
И тази година освен решение на журито от изявени общественици ще има и избор на публиката през социалните мрежи. Церемонията по награждаване ще бъде на 13 август в Бургас, затова всички граждани, институции, медии, които искат да участват могат да изпратят своите предложения до 30 юни. 

Присъждането на Годишните награди се организира от Българска фондация Биоразнообразие в рамките на проект „Game On| Don't let climate change end the game”, финансиран от програма DEAR на ЕК.

 
Всички граждани, журналисти, неправителствени организации (НПО), институции и бизнес имат възможност да предложат своите номинации в следните категории:
 
1. Най-успешна кампания, акция или инициатива, свързана с опазване на биоразнообразието и климата
 
Номинирайте кампанията, акцията или инициативата, която ви е впечатлила и вдъхновила. Тя заслужава вашия глас, защото е първа по рода си, защото е креативна, защото е увлякла много хора или е постигнала конкретен резултат с национално или регионално значение. Тя може да е разрешила природозащитен проблем, да е способствала за опазването и управлението на видове, местообитания или защитени територии, може да се бори и с последиците от климатичните промени. А може просто да е засилила гражданската активност и повишила вярата на обществото в собствената му значимост. В тази категория може да номинирате и инициативи от малки населени места. Това може да е кампания за спасяване на дървета в градска среда, на местната гора, река или дори почистване на квартала или училището. Инициативата, която номинирате, може да е на НПО, неформална гражданска група, активни граждани и доброволци, държавна институция или местната власт.

2. Най-добър журналистически материал, свързан с опазване на българската природа и климатичните промени
 
В тази категория търсим най-значимата, обективна и смела публикация (разследване, предаване, видео репортаж, подкаст, фото разказ), която е провокирала отзвук в обществото и институциите. Тя е успяла да предостави нова, непозната до този момент информация по природозащитен проблем и намира отговори на значими за обществото въпроси. В категорията могат да бъдат номинирани отделни журналистически материали или серии публикувани в регионалните и национални електронни и печатни медии (печатни издания, новинарски сайтове, телевизии, радиа, подкасти, независими публикации).

3. Активист за природата
 
Той/тя е запален защитник на природата, доброволец, който помага на организации или институции, работещи за опазване на биоразнообразието и борбата с климатичните промени, или е част от такава институция/организация. Активистът може да е публична личност, застъпник на някоя кауза или дори съседите ви, които се грижат за опрашителите и фиданките като споделят своите знания с останалите. Това може да са хората, които се противопоставят на използването на пестициди, грижат се доброволно за туристическата инфраструктура или алармират за проблеми, които застрашават околната среда и биоразнообразието във вашия град или село. Той/тя може да е навсякъде: на терен, в медиите, на публични събития, в интернет, в университет, институция или организация.
 
4. Политик с най-голямо внимание към българската природа
 
Имаме ли политици на местно или държавно ниво, които в рамките на своите правомощия активно допринасят за опазването на природата? Знаем ли кой, дали и как включва в политическия дневен ред теми за природата и климата? Кои са политиците, които внасят законопроекти, подготвени от експерти в природозащитата, задават въпроси в българския или европейски парламент, застъпват тезите на гражданското общество с реални действия, а не само на думи? Ако ги познавате, номинирайте ги тук.

5. Награда за отговорни бизнеси
 
В тази категория могат да се номинират бизнеси, които не само не оказват отрицателни въздействия върху природата, а чрез дейността си подпомагат опазването или възстановяването на отделни видове и местообитания. Това могат да са както големи корпорации, които имат специални екологични програми и подпомагат природозащитни дейности и граждански инициативи, така и малки фирми, които поначало са природосъобразни и имат отношение към природата и климата. В тази категория могат да бъдат номинирани и земеделски производители, и ферми, разположени в територии с висока природна стойност (вкл. Натура 2000 зони и защитени територии), които разбулват мита, че опазването на природата винаги е в противовес на бизнеса.
 
6. Награда за международен експерт с принос за българската природа

Според нас е важно да се отличат и международните експерти, които са дали своя принос за българската природа. Работили са всеотдайно за каузата, помогнали са за промяна на политиките на различни нива, включили са се в дейности, които са били от полза или са донесли промяна в страната ни. Идеята ни е да окажем внимание на личностите, експертите, отделните хора, които са помагали през годините без значение от организацията или институцията към която са работили.
 
Номинирани и победители в категориите за Наградите през 2021 г.