bg en

Зелени работни места по протежение на Европейския зелен пояс

11-те проекта
14.11.2022
В началото на ноември екип на БФБ участва в конференция за Зеления пояс в Улчин, Черна гора, заедно с представители на 22 държави от Европа. Идеята бе да се представят първите 11 проекта, избрани в рамките на проект BestBelt пред всички останали участници. Сред проектите бе и българския за проучване на чешмите в района на община Тополовград, в който БФБ е партньор.

Ценният обмен на идеи между нови и утвърдени активисти по протежение на Европейския зелен пояс беше положителен принос към работата в мрежа на европейската природозащитна общност. Проектите за Европейския зелен пояс се отнасят не само до опазването, но и до трансграничното сътрудничество, и най-вече до европейската стабилност и интеграция.

Конференцията BESTbelt направи равносметка на зелените работни места, които вече съществуват по протежение на Европейския зелен пояс, и разгледа какъв потенциал има за създаване на нови работни места. Броят на вече съществуващите работни места е много обнадеждаващ. Петър Ванев от БФБ, който също участва в Конференцията се надява, че идеята на БФБ за непрекъснат маршрут от Баренцово до Черно море ще се превърне във водещ проект за Зеления пояс през следващите години. Този пешеходен маршрут на Европейския зелен пояс не само ще позволи на хората да се докоснат до териториите, но също така ще създава много нови работни места по цялата си дължина.

Преди 33 години падането на Берлинската стена е сигнал за началото на нова ера. Представи се уникална възможност не само за обединението на Германия, но и за европейското сътрудничество и интеграция. Това беше и началото на амбициозен европейски проект за опазване, Европейският зелен пояс, който си постави за цел да превърне Желязната завеса от ивица на смъртта в зона, където животът може да процъфтява. Въпреки всички неуспехи и трудности, природата и биоразнообразието бяха успешно запазени или възстановени по протежение на много значителни участъци от 12 500 км Европейски зелен пояс.

През последната година Европейският съюз подкрепя Европейския зелен пояс с проекта BESTbelt. Това включваше преди всичко укрепването на местните групи и активисти по протежение на Европейския зелен пояс и подкрепата им за по-ефективната защита на биоразнообразието. В първия кръг BESTbelt популяризира 11 малки проекта за опазване на биоразнообразието от север на юг. Ще има процес на кандидатстване за нови проекти и през 2023 г.