bg en

Конференция за Зеления пояс в Черна гора

poster
02.11.2022
Екип на БФБ участва в конференцията за Зеления пояс в Улчин, Черна гора от 1 до 4 октовмри 2022 г. Идеята на срещата е да се осигури повече сила за Европейския зелен пояс чрез свързване на хората и създаване на устойчиви дългосрочни перспективи.

Представител на Община Топопловград се включи в сесията за представяне на финансираните проекти на BESTbelt Call 2022. Българският проект е „Micro wetlands: Fountains of Life for Biodiversity and Human Wellbeing“ (Микро влажните зони - извор на живот за добруването на биоразнообразието и хората") на Община Тополовград в партньорство с БФБ. 

Стара традиция на Балканите е да се градят чешми - в села, покрай пътища, в гори, в пасища. Тези чешми са в полза на хората, животновъдството,  туризма, но също са много важни за биоразнообразието. Коритата на чешмите, малките поточета и временни езерца покрай тях представляват микро-хабитати, които са жизнено важни за голям брой растения, насекоми, земноводни, птици… Напоследък, много чешми в Сакар са изоставени и имат нужда от възстановяване и поддръжка. В условията на засушаване на климата, тяхното значение за хората и природата става още по-голямо.

Проектът, одобрен за финансиране по програмата BESTBelt с 35‘600 евро, предвижда да се проведе експертно проучване на състоянието на чешмите и малките водоеми в землището на с. Орешник , община Тополовград, и възстановяване на поне 3 чешми и 1 влажна зона. Ще бъде потърсено и записано знанието за това как се правят и поддържат такива съоръжения, ще бъдат обучени местни доброволци, които да се грижат за чешмите след края на проекта, а община Тополовград ще получи насоки за продължението на тези дейности. Ще се изпълнява в периода януари 2023 – юни 2024 г.