bg en

Инициатива за опазването на старите гори в България на WWF, AПБ, СДП БАЛКАНИ, ИАГ и МЗХГ - награда на журито

Награда на публиката
Спасяването на вековните гори е кауза на всички българи! През изминалите години десетки протести са били именно на тази тема. Защитата на вековните гори е дългогодишна кауза и на природозащитни НПО. Благодарение на успешното сътрудничество между природозащитните организации WWF България, Асоциация на парковете в България и СДП БАЛКАНИ с Изпълнителна агенция по горите и Министерство на земеделието, храните и горите спасяването на вековните гори на България се превърна и в общоевропейска кауза. Защото именно Инициативата за опазването на старите гори в България успява да спечели най-голямата награда на европейските граждани в наградите на Натура 2000 през октомври 2020 година. Голямото признание идва заради успешното съхранение на над 100 000 ха гори, а положените усилия за опазване на старите гори в България са оценени като едно от най-значимите достижения за управление и опазване на Натура 2000 мрежата.

За повече информацияhttp://forthenature.org/news/4288