bg en

Инициатива за нова защитена територия "Каньона на Шегава" - награда на публиката

Награда на публиката
Атанас Иванов (16 г.) и Станислав Тодоров (17 г.) са от Кюстендил и обичат да са в природата и да опознават района, в който живеят. Река Шегава и нейният каньон ги впечатляват с красивите скални образувания и дива природа. Попадайки на конкурса за нови защитени територии и вековни дървета на „Застъпници за природата“ през 2020 г., решават да кандидатстват, а след това са и сред победителите. След съвместната им работа с биолози, които проучват каньона, е установено присъствието на редки и защитени видове.
През лятото на 2021 г. и с подкрепата на Община Кюстендил, е подадено предложение за нова защитена територия към МОСВ. Каньонът на река Шегава е с уникален за България ландшафт, а множеството скални феномени в него са забележителен обект на неживата природа и имат изключителна стойност със своята естетичност. Обявяването на Каньона на река Шегава за защитена местност по реда на Закона за защитените територии ще подпомогне запазването му за идните поколения и развитието на туризма в тази част на България.
Номинацията е за инициативата на учениците Атанас Иванов и Станислав Тодоров, които впечатляват и вдъхновяват със своята активност и ангажираност към опазването на местната природа. Те търсят съвети и насоки от експерти и неправителствени организации, увличат съмишленици, но тяхната отдаденост е ключовият фактор за опазването на едно ценно кътче природа в Западна България.

За повече информация:
Победителите в конкурса "Застъпници за природата" - https://priroda.parks.bg/povediteli-konkurs/
Повече за предложената защитена територия - https://priroda.parks.bg/predlozhenie-za-nova-zashtitena-teritoria-kanyon-na-reka-shegava/
В медиите - https://4vlast-bg.com/archives/436034