bg en

Граждански панел КЛИМАТ и ОКОЛНА СРЕДА

climate
19.06.2023
Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива (Инициатива БГ) и международната организация Democracy International организираха Граждански парламент за зелено бъдеще на Европа на 16 юни в Регионална библиотека „П.К. Яворов“, Бургас.

Събитието бе част от седем подобни събития, обединени в проект „Парламент за бъдещето на Европейския съюз“. Той се осъществява в Германия, Естония, Португалия, Чехия, Словения, Хърватска и България в периода 2023-2024 г. 

Целта е да бъде надграден процесът на общоевропейска консултация с гражданите на страните-членки, наречен „Конференция за бъдещето на Европа“, който приключи на 9 май 2022 г. Процесът е бил замислен от Европейската комисия и Европейския парламент с цел включване на гражданите в усилията за подобряване на политиките на Европейския съюз в няколко направления, но поради съвпадането на тази общоевропейска консултация с ковид-пандемията, тя не получава достатъчно публичност в страните-членки. 

Настоящият проект се опитва да я допълни, като най-напред запознае гражданите с вече направените предложения, а след това да даде възможност за дискутиране, допълване и изменяне на тези предложения.

Събитието в Бургас има за цел да обсъди и допълни или измени предложенията, направени от „Конференция за бъдещето на Европа“ в област Климат и околна среда като предложенията бяха обсъждани в т.нар. „световно кафе“ – на групи с ротация. Участниците в Бургас бяха 60 - 30 от чужбина и 30 българи.

Събитието в Бургас беше открито от народния представител д-р Даниела Божинова (ПП-ДБ). Участие със свои презентации взеха Андрей Ковачев от ПП „Зелените“, Радостина Ценова от Българска фондация Биоразнообразие и доц. д-р Никола Тодоров от  Университет „Проф.д-р Асен Златаров“.

Радостина представи презентация на тема „Въздействие на изменението на климата върху биоразнообразието и района на Атанасовското езеро“ и сподели опита на проект Climate Game on, който БФБ изпълнява в момента, както и опита от опазването на Атанасовско езеро. Младите хора проявиха сериозен интерес по темите и дискусията след презентацията засегна проблемите, свързани със засушаването в България, Португалия, неустойчивото ползване на водните ресурси за голф игрища, земеделието и др.