bg en

Експерти и представители на институции от Централна и Източна Европа обсъдиха в гр. Дупница бъдещето на екологичен коридор Рила-Верила-Краище

Екипът на партньорите и асоциираните партньори по проекта
13.05.2022
От 11 до 12 май в хотел "Рила", гр. Дупница се проведе международна работна среща по проект “SaveGREEN - Защита на функционалността на трансгранични важни екологични коридори в Дунавския басейн“. Събитието беше организирано от Българска фондация Биоразнообразие и Черноморска мрежа на неправителствените организации в сътрудничество с Югозападно държавно предприятие (ЮЗДП) и Изпълнителна агенция по горите.

В срещата се включиха 25 участници от партньорите по проекта от Австрия, Чехия, Словакия, Унгария, Румъния, България и заинтересовани институции и организации като ЮЗДП, Министерство на околната среда и водите, Агенция „Пътна инфраструктура“ и Община Дупница, които обмениха опит и обсъдиха мерки и решения за подобряване на екологичната свързаност в пилотната територия Рила – Верила – Краище. Екокоридор Рила – Верила – Краище е една от осемте пилотни територии в Централна и Източна Европа, върху които са концентрирани дейностите по проект SaveGreen.  

На срещата бяха представени и дискутирани природните дадености на района,  проблемни участъци за екологичната свързаност, целите и приоритетите на Натура 2000 и осигуряване на свързаност на местообитанията в България; управление на горите в региона и резултатите от проведения мониторинг на съоръженията по автомагистрала „Струма“.

По време на организираните полеви посещения на ЛОТ 1 (Долна Диканя – Дупница) и ЛОТ 3 (Кресненски пролом) на автомагистрала „Струма“ участниците установиха и някои недостатъци на съоръженията за преминаване на животните по АМ „Струма“. Те дискутираха и възможни решения за подобренията им.
Сред предложените мерки бяха:
- подобряване на звуковата изолация на съоръжения като неспециализирания виадукт
- допълнително залесяване с подходяща растителност на надлеза за диви животни за предотвратяване на прекалената откритост на съоръжението
- подобряване на качеството и височината на огражденията от мрежи от двете страни на магистралата, за да не могат да бъдат преодолявани от средните и едрите хищници и др.
След провеждането на полеви мониринг и наблюдения екипът по проекта предлага Междусекторен оперативен план за най-належащите действия за осигуряване миграцията на дивите животни и екологичната свързаност в този екологичен коридор.“ - сподели Петко Цветков, координатор по проекта за Българска фондация Биоразнообразие.

Участниците в работната среща оцениха изключително високо организацията на събитието и най-вече възможността да посетят на място проблемни участъци за екологичната свързаност.
 «За нас беше много добър опит да видим съоръженията и природата в района. Открихме много общи предизвикателства, например спешната необходимост от бързо построяване на пътищата, което е характерно и за вашата, и за нашата страна. Но нашата цел и общите ни усилия (и на експерти, и на институции) трябва да бъдат насочени към това тази пътна инфраструктура да бъде построена на правилното място и с правилния подход, който да запази богатото биоразнообразие в страните ни.» – каза Радо Мот от Асоциация ЗАРАНД, Румъния.
България има уникалния шанс да има предвид още при проектирането и строителството на своите магистрали изграждането на екологични коридори и съоръжения за преминаване на животните, което би й спестило сериозни проблеми, по-нататъшни усилия и средства за подобряването им. За разлика от западните европейски страни, като Австрия и др., които са изградили магистралите си още през миналия век, без да вземат предвид екологичните изисквания, и сега се налага да ги преизграждат и подобряват. А това е много по-трудно и скъпо.“ – допълни и ръководителят на проекта Хилдегард Майерс от WWF Централна и Източна Европа, Австрия.

Подкрепа обещаха и от присъстващите институции, асоциирани партньори по проекта. Международната работна среща е първата от поредицата срещи, организирани по проект SaveGREEN, финансиран от Транснационална програма „Дунав“ 2014 – 2020, който засяга критичната тема за опазването на екологичните (био) коридори в Карпатите и други планински вериги на Дунавския регион.

SaveGREEN насърчава междусекторното и транснационалното сътрудничество, както и изграждането на цялостно ноу-хау за разработване на конкретни решения, насочени към подобряване, възстановяване и запазване на функционалността на ключовите екологични коридори в долините на Карпатите, Алпите и планините в България.

Повече за проекта SaveGREEN можете да научите от официалния уебсайт на SaveGREEN http://www.interreg-danube.eu/savegreen, сайта на БФБ, сайта на Черноморска мрежа на неправителствените организации  както и ако следвате #SaveGREEN в социалните медии.