bg en

Доброволческа акция и лекции за биоразнообразието на ЗЗ „Долни Богров - Казичене“

dina
01.07.2022

Очаквам един ползотворен доброволчески ден, в който да съберем максимално количество битови отпадъци и да предизвикаме общественото внимание към важността на тази защитена зона.“, споделя Дина Сиракова, която организира с подкрепата на БФБ доброволческо почистване на защитена зона "Долни Богров-Казичене" идната събота (2 юли 20.22). 

Сборният пункт е Bogrov LAKE Спортен Риболов (координати: https://goo.gl/maps/Ekf4caxX7TC1VSCe9) в 9 часа, като организаторите осигуряват  ръкавици и чували за всички желаещи. Информация за събитието се разпространява чрез фейсбук събитие: https://www.facebook.com/events/372767434694049 

Зоната не е избрана случайно, а в следствие на това, че Дина прави дипломната си работа за завършване на магистратура по Опазване на околната среда в региона. Тогава тя се сблъсква със замърсяването на влажната зона, липсата на инициативност от страна на общините към нейното поддържане, както и осезаемата нужда от на план за управление.  Зоната осигурява подходящи местообитания на 11 вида птици от значение за ЕС, включени в приложение I към Директивата за птиците и за 10 вида застрашени или редки птици от Червената книга на България.

В същото време, това е една от най-достъпните и близки до София защитени зони, включени в европейската мрежа Натура 2000. Мястото има много какво да предложи на посетителите си. Зоната е подходяща за почивка, разходки, наблюдение на птици и провеждане на обучения за важността на влажните зони за климатичните промени и  би могла да се превърне в устойчив пример за ползване на природни богатства. Именно поради тази причина,  участниците в събитието ще могат да се включат и в лекционна част, да наблюдават  птици с експерти и да научат повече за  биоразнообразието в района, Натура 2000  и значението на влажните зони за климата.

Инициативата се подкрепя от Българска фондация Биоразнообразие по проект “Game On | Don't let climate change end the game!” , който цели да подпомогне информираността и ангажираността на младите хора по отношение на климатичните промени и тяхното въздействие върху биоразнообразието и обществото ни. Проектът подпомогна чрез своя фонд за студентски дипломни работи и научната работа на Дина Сиракова в региона през учебната 2020-2021 г.

Събитието във фейсбук: https://fb.me/e/1JWw4Pcmk 
Видео с повече информация за дипломата работа: https://www.facebook.com/biodiversity.bg/videos/471556601288414/ 
Повече информация за фонда за студентски дипломни работи през настоящата година: https://biodiversity.bg/CHetiri-sa-novite-diplomni-proekti-koito-BFB-podkrepya-finansovo-1-3841