bg en

ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ ИЗПРАТИ ЕДИН SMS - СПАСИ 1м2 природа

ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ  ИЗПРАТИ ЕДИН SMS - СПАСИ 1м2 природа
КАМПАНИЯТА Е ПРИКЛЮЧИЛА! БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ ДАРИТЕЛИ!

код на SMS: DMS priroda 

Изпратете дарителски SMS с текст DMS priroda на номер 17 777 (за абонати на GLOBUL, vivatel и M-Tel).

Целта на тази кампания е да се закупят ценни природни територии (ливади, пасища, гори, блата), които са частна собственост, за да се гарантира дългосрочното опазване на биоразнообразието в тях. Нашият шанс да запазим малко дива земя, за да остане природа в България!

Значителна част от България е частна собственост, това включва пясъчни дюни, ливади с локални ендемични видове като родопски крем или световно застрашени растения като провансалски салеп и калописиева орхидея, уникални вековни дъбови и кестенови гори. Всички те са извън защитени територии и опазването им зависи основно от съзнанието на собственика на територията. Тези земи са ниска категория и цените им варират между 100 и 1000 лв. за декар.

С всяка изминала година България с бързи стъпки се „освобождава” от своята ценна природа и дава приоритет на псевдо-инвеститори, строежи, изсечени гори, неустойчиво използвани земи. Затова нуждата от запазване на земи и гори с висока консервационна стойност напоследък става все по-голяма, предвид безпрецедентните посегателства – Странджа, Иракли, Родопите, Пирин, Рила. 

Затова ако сте ЗА дива природа и ако искате редките видове и красивите пейзажи да бъдат запазени за по-дълго – включете се. 

Във всеки договор (нотариален акт) за закупуване на земя ще бъде записано изрично условие, че тези земи ще запазят предназначението си и ще се използват само с консервационна цел. 

Българска фондация Биоразнообразие вече 14 години работи за опазване на българската природа, регистрирана е в обществена полза и ежегодно се отчита в публичния регистър. 

За изпращането на дарителски SMS ще бъдете таксувани с 1,20 лв. с ДДС.