bg en

Българска фондация Биоразнообразие възстановява срещите със студенти в Биологическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”

re
11.01.2023
През 2023-та година България все още е страна с голямо биоразнообразие и запазени ценни местообитания. Това е успех постигнат въпреки множеството опити през годините за унищожаване на природни територии за сметка на частни интереси.

Заплахите за природата обаче не спират, а към тях се добавят ефектите от усещащите се вече климатични промени. Затова нуждата от добре подготвени експерти, които да развиват науката в посока смекчаване на промените и съхраняване на природните богатства, както и такива, които да комуникират тези мерки с гражданите е огромна.
Българска фондация Биоразнообразие обяви 2023-та за “Година на биоразнообразие и климат” и реши да възроди една традиция от времето преди пандемията - за редовни срещи между природозащитни организации, учени и млади хора с интерес към биологията и екологията.

Курсът “Опазване на биоразнообразието” се провеждаше в Биологическия факултет към СУ “Св. Климент Охридски” всяка сряда в продължение на повече от 10 години. Благодарение на лекциите, студентите (както и граждани, и журналисти) с изявен интерес, получиха възможност да се срещнат с международни експерти в различни сфери на природозащитата, както и с български светила в опазването и изследването на ценни видове и защитени територии.
Днес повече от всякога нуждата от достоверна научна информация е особено важна, както и обучението на активни и компетентни учени. Затова БФБ ще направи всичко възможно да привлече лектори по значими за общността теми и ще вземе предвид интереса и на самите студенти.

Първата лекция - дискусия за 2023-та година ще се проведе на 12 януари (четвъртък) от 18:30 часа в зала 163 в Биологическия факултет. Тя е посветена на зелените политики и начините за смекчаване на измененията на климата в градовете. Лектор ще бъде Венцеслава Кожухарова, координатор Енергия и климат в сдружение “За Земята” и млад посланик на климата към Българска фондация Биоразнообразие и проект Climate Game On.
Темите и лекторите може да следите в страницата на Българска фондация Биоразнообразие във Facebook, както и на нашия сайт. Лекциите са отворени не само за студенти от Биологическия факултет, но и за всички граждани с интерес към биологията, екологията и опазването на природата.

Лекциите - дискусии в Биологическия факултет са част от проект “Природата няма глас, тя има нас”, който се изпълнява от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство със СНЦ “Зелени Балкани” и с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
www.activecitizensfund.bg