bg en

БУРГАС НА ТРИ ЕЗЕРА

езерата
04.04.2024
Стартира инициатива за повишаване обществената осведоменост относно морето и екотуризма по крайбрежието на Бургас.

В Бургас стартира нова инициатива, която има за цел да засили устойчивото развитие на града и да насърчи по-голямата свързаност между трите езера и местната общност. Инициативата е част от финансирания от ЕС проект EmpowerUs, изпълняван в шест крайбрежни региона в Европа, който цели да даде възможност на крайбрежните общности да предприемат действия, за да осигурят приобщаващо и устойчиво крайбрежно развитие.

Инициативата „Бургас на три езера“ за екотуризъм и повишаване на знанията за морето и езерата, ръководена от Българска фондация Биоразнообразие и Мюнхенски университет „Лудвиг Максимилиан“, се стреми да отговори на многобройните предизвикателства, пред които са изправени езерата и градът, включително натиск от урбанизация, екстремни метеорологични явления, предизвикани от изменението на климата, развиващи се регионални и национални икономически приоритети и противоречиви интереси на заинтересованите страни. Отчитайки тези предизвикателства, пилотната инициатива „Бургас на три езера“ ще създаде съвместно с общността новаторски, социални и екологични интервенции за подобряване на местното крайбрежно развитие. Пилотът се основава на дългогодишната история на Българска фондация Биоразнообразие в работата по застъпничество и опазване на биоразнообразието в Атанасовското езеро и използва този опит за справяне с по-широките обществени и екологични предизвикателства пред Бургас.

Основните компоненти на инициативата включват:
  • Създаване на поредица от събития за гражданска наука и ангажиране на местната общност.
  • Преместване на съществуващото изложбено пространство симБиотично на по-достъпно и постоянно място като част от информационен център на Атанасовското езеро, насърчавайки по-голяма свързаност между общността и езерото.
  • Развитие на допълнителни екотуристически дейности, образователни курсове и обиколки с гид около езерата и морето.
Пилотът ще стартира официално на 6 април 2024 г. с първото от поредицата събития за гражданска наука и ангажиране - „Градски изследователи“ в Морската градина на Бургас, за да помогне на неспециалистите да разберат повече за биоразнообразието на града. Събитието ще бъде отворено за бургазлии и гости и ще ги научи как да събират научни данни и познание, използвайки само набито око и своите смартфони. Това ще бъде първото от десет подобни събития.

Този пилот ще бъде важен за Бургас по много различни начини. Разработването на по-разнообразни туристически и развлекателни предложения в Бургас, ще привлече по-разнообразна (туристическа) публика, особено по-високоплатежоспособни и с екологично съзнание посетители, което ще предостави по-добри икономически възможности за (младите) местни жители. Пилотът ще помогне да се отговори на общата нужда от по-високи нива на осведоменост по отношение изменението на климата и ролята на бургаските влажни зони за смекчаване и адаптиране.” – споделя Радостина Ценова от Българска фондация Биоразнообразие.

Една от допълнителните нужди, които общността изрази и на двата семинара, които организирахме досега, беше за по-добра свързаност между зелените и сините пространства на Бургас. С нашия пилот се надяваме да отговорим на тази нужда както физически – например като се опитаме да създадем информационен център за Атанасовското езеро или като обновим съществуващите маршрути около него – така и по отношение на ежедневието им, поради което ние поставяме акцент върху обиколките и гражданските научни инициативи.” – смята д-р Анна Антонова, Мюнхенски университет.

За да сте в течение за „Бургас на три езера“ и всички останали пилоти на проекта, посетете официалния уебсайт на EmpowerUs и ни следвайте в X (бившия Twitter) и LinkedIn.

Ако проявявате интерес да се включите в пилотния проект „Бургас на три езера“ или искате да научите повече, моля, свържете се с Радостина Ценова, експерт по комуникации, Българска фондация Биоразнообразие - 0896798908.