bg en

БФБ участва в Общото събрание на Дарителския форум

БДФ
09.06.2022
Днес се проведе Общото събрание на Български дарителски форум, в което участие взе и изпълнителният директор на БФБ - Румяна Иванова. БФБ е член на Българския дарителски форум повече от 15 години и участва активно в инициативите на най-голямата дарителска структура. 

Общото събрание събира всички 51 членове, които обсъждат отчета за 2021 г. и очертават приоритетите и бюджета на БДФ за 2022/2023 г. Новият изпълнителен директор Теодора Бакърджиева благодари на членовете на БДФ и на Управителния съвет, който e работил активно за постигане на мисията и целите на БДФ.

Сред акцентите за 2022 г. бяха посочени следните инициативи:
  • менторска програма за НПО за привличане и управление на дарителски ресурси,
  • подобряване на взаимодействието между институциите и гражданския сектор (чрез Съвета за развитие на гражданското общество и Комисия за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество),
  • НПО Инфобанка (база данни за актуални нужди на НПО, чрез която компании предоставят ресурси на легитимни организации в цялата страна),
  • събития, популяризиращи дарителството,
  • развитие на DMS платформата и др.

Членовете на БДФ одобриха представените отчети и посоките на развитие на мрежата до края на годината. Специални благодарности на УниКредит Булбанк, които бяха домакин на събитието!