bg en

90 години резерват Силкосия

Павел Маринов
29.06.2023
Днес в експозицинен център Флора в Бургас беше честването на 90 години от обявяването на първия български резерват в България Силкосия. Той се намира в парк Странджа и е обявен на 29 юни 1933 г. Стопанисва се от РИОСВ Бургас и ДПП Странджа, затова и днес двете институции заедно организираха честване на бележитата годишнина.

След поздравленията на директорите на РИОСВ и ДПП Странджа, ст.експерт ЗТ Станислав Георгиев представи накратко резервата, след което инж. Иван Камбуров разказа непознати факти преди създаването на самия резерват, но свързани с подготовката и оценката на ситуацията. Веднага след войните България е добила 30-40 км ивица горска територия и изпращат инж. Стефан Синевирски да направи оценка и инвентаризация на това, което държавата е получила. Местните хора са го наричали „Покорителят на Странджа“, но той се определя като човека, който устройва горите. Вместо изсичане той предлага да се обяви резерват, който опазва комплексна територия, а не е свързан с висок прираст на даден дървесен вид (както е в Парангалица по-късно).

Инж. Дико Патронов е един от хората, които са направили много за опазване на парк Странджа през годините и той сподели част от своя дългогодишен опит, както и новата си книга, издадена от ДПП Странджа – „Неместни дървета и храсти – екзоти, залесени в горите на ПП Странджа“.

Радостина Ценова от БФБ – дългогодишен приятел на парка, сподели радостта си от съвместното честване на празника от РИОСВ и ДПП, както и събирането заедно на МОСВ (в лицето на шефа на НСЗП – Мирослав Калугеров и началника на отдел Натура 2000 – Геновева Господинова), РИОСВ Бургас, Дирекцията на ПП Странджа, Областния управител проф. Мария Нейкова и зам. Областния управител Мария Ценова, РДГ Бургас и други приятели на Странджа. През годините паркът се е сблъсквал с различни предизвикателства, но шансът за него да са работили хора като Дико Патронов, Стефан Златаров, Румяна Цвяткова и магията на тази територия са я опазили през годините. Не случайно преди две седмици БФБ организира климатичен международен лагер в ПП Странджа и естествено едно от местата, които посетиха младежите бе резерват Силкосия. Всички те останаха особено впечатлени от територията и видовото разнообразие, което пази пъвият български резерват и защитената местност "Марина река", която е част от компенсацията за изключването на "Горна Еленица" от границите на първоначалния резерват. 

Утре двете институции организират поход до резерват Силкосия за всички желаещи. Сборен пункт в 10 часа в с.Кости.