bg en

2023 - Година на биоразнообразие и климат

календар
04.01.2023
Всеки ден усещаме ефектите на климатичните промени - високи температури, нетипично време, интензивни и ненавременни валежи, унищожителни суши и пожари, бури и урагани. Природните стихии се случват все по-често, на повече места, с непозната сила и поставят съществуването на милиони хора в риск.

Днес няма спор за причините за тази бърза промяна в рамките само на няколко поколения. Да, климатичните промени са част от живота и историята на Земята, но са протичали бавно, в продължение на десетки, стотици милиони години, позволявайки  на организмите и природата да се адаптират към тях. Този път причината е човекът и неговата дейност, а научните факти нееднозначно го доказват. Бързото освобождаване на колосални количества въглерод, съхранявани безопасно милиарди години в земната кора, има основна роля за климатичните промени. А те са особено опасни за биоразнообразието.

Хиляди растения и животни са поставени под натиск, а много от тях вече изчезват безвъзвратно. Крайбрежните и най-северните територии, високите планини, влажните зони, кораловите рифове са най-застрашените местообитания.

На много места хората също изпитват големи трудности - губят прехраната и домовете си и се превръщат в климатични мигранти. 

Наша е отговорността да намерим решение, да търсим възможности и да учим от природата. Да опазваме целостта на природните системи, да прилагаме иновации в ежедневието си, да намалим разумно използването на природните ресурси, да се възползваме от алтернативните източници на енергия. И най-вече да осъзнаем значението на личния принос не само за промяна на навиците ни, но и за активна позиция и изискване на климатични политики.

Българска фондация Биоразнообразие работи за информиране за ефектите на климатичните промени и въвличане на различни групи от обществото. Помагаме гласът на младите учени и на младежите да бъде чут. Развиваме игрови и артистични подходи за въздействие по темата, така че да достигнем до повече хора. Споделяме историите на хора - от България или от други краища на света, защото всички ние сме свързани в един общ свят и всяко наше действие има своето последствие.

Нашият специален календар може да поръчате в онлайн магазина ни и да подкрепите дейностите ни за младите хора и климатичните промени.