bg en

Развитие на екотуризма като средство за опазване на биоразнообразието в района на НП „Пирин”

В партньорство с Дирекцията на НП „Пирин”, проектът осигурява разработването на цялостен екотуристически продукт за четири от общините около парка и е в изпълнение на предвидената в Плана за управление информационна стратегия.