УЕБ САЙТОВЕ В BIODIVERSITY.BG
АДРЕСИ НА:
Държавни институции
Национални служби и агенции
Регионални структури на министерствата
Паркови администрации
Областни администрации
Общински администрации
Български неправителствени организации
Чуждестранни неправителствени организации
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Българско природозащитно законодателство
Международно природозащитно законодателство
Планове за управление на защитени територии
Планове за действие за застрашени видове
ОБРАЗОВАНИЕ
Следване по специалности, свързани с биоразнообразие и природозащита и предложения за стипендии
Теми за дипломни работи
Полезни материали
ФИНАНСИРАНЕ
Донорски организации
Програми за финансиране на проекти
РАБОТА
Предложения за работа
Доброволци в НПО
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
Сайтовете от семейството biodiversity.bg
Сайтове за българската природа
Чуждестранни сайтове за биоразнообразието
© 2000-2009 Българска фондация Биоразнообразие. Всички права запазени Уеб дизайн и разработка Webrix - www.webrix-studio.com