My Blog

“You(th) can DO IT! Биосферните паркове през очите на младежта”

DSC06723

Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) подготвя младежи за посланици на съвременните биосферни  паркове “Узунбуджак” (община Малко Търново), “Червената стена” (община Асеновград), “Централен Балкан” (община Троян), “Сребърна” (община Силистра), като част от проект “You(thcan DO IT! Биосферните паркове през очите на младежта” финансирани от Мтел еко грант – „Природа с бъдеще“.

През пролетта на 2017 г. ЮНЕСКО одобри кандидатурите на разширените биосферни паркове, които са съобразени със съвременните изисквания на програмата „Човекът и биосферата“ и вече включват териториите на цели общини. Възможностите пред новите биосферни паркове са насочени предимно към устойчиво използване на природните ресурси и популяризиране на районите като предпочитани райони за устойчив туризъм и хармонично съжителство на хора и природа.

Проектът на БФБ цели създаване на знания за българските биосферни паркове, които са част от световната мрежа на ЮНЕСКО. Той ще обхване ученици между 14 и 18 години от населените места в близост до четирите новосъздадени биосферни парка “Сребърна” (Силистра), “Узундуджак” (Малко Търново), “Червената стена” (Асеновград) и “Централен Балкан” (Троян), които ще се включат в дейности, свързани с повишаване на уменията и знанията им и с популяризиране на биосферните паркове в България.

По време на проекта младежите ще бъдат обучени и  насърчавани да се превърнат в посланици на идеята за опазване на биоразнообразието и устойчивото развитие на района. Основната цел  е да се включат ученици в конкретни професионални дейности, а именно създаване на интернет-страници за четирите български Биосферни парка в енциклопедия Уикипедия на български и английски език, организиране на ученически уебинар и подготовка на презентации за новите биосферни паркове.  Активното включване на младежите е ключово за успеха на проекта, затова още през летните месеци екипът на БФБ се среща по места със заинтересовани учители и младежи.

Първата среща беше проведена в новият биосферен парк „Сребърна“ заедно с учители и деца от езиковата гимназия и ОДК Силистра, както и с кмета на общината и експерти от РИОСВ – Русе. През следващите месеци предстои да се проведат срещи и в останалите биосферни паркове “Узунбуджак”, “Червената стена” и “Централен Балкан” и да се ангажират учители и младежи, които да се превърнат в посланници на идеята.

Тази година Мтел еко грант финансира четири екологични проекта като част от програмата за социална отговорност на компанията „Природа с бъдеще“ и се осъществява в партньорство с Фондация BCause. Общата сума, която  програмата отпусна тази година, е близо 25 000 лева, като всеки от проектите получи до 7 хиляди лева за реализирането на своите идеи. Конкурсът се провежда за девета поредна година.

За повече информация: Петко Цветков, БФБ – 0896798905

bbf@biodiversity.bg“You(th) can DO IT! Биосферните паркове през очите на младежта”

Related Posts