My Blog

ЮНЕСКО одобри четирите разширени биосферни паркове, изпратени от България

 _DSC0741 _DSC1635

На своята 29 – та сесия, провела се в периода 12 – 15 юни 2017г., Междуправителственият координационен съвет по Програмата „Човекът и биосферата“ на ЮНЕСКО (MAB – ICC) одобри обявяването на 4-ри български биосферни парка – „Централен Балкан“, „Червената стена“, „Сребърна“ и „Узунбуджак“. 

Включването на 4-те биосферни парка в световната мрежа на ЮНЕСКО е международно признание, че въпросните обекти се управляват по целесъобразен и устойчив начин, съгласно националното законодателство и в съответствие с общоприетите принципи за добро управление.

Съветът по Програмата също така взе решение за заличаване на биосферните резервати от „стар“ тип – „Камчия“, „Купена“ и „Дупката“ поради несъгласие от страна на съответните общини на тяхна територия да бъдат обявявани подобни обекти (в съответствие с решение на Националния комитет, взето на заседанието му провело се на 20 септември 2016г.).

Междувременно през месеците април и май 2017г. в МОСВ постъпиха писма от общини, между които Столична община, община Ракитово, община Благоевград, община Белоградчик, община Сандански, с които същите изразяват интерес и намерения за съвместяване на биосферните резервати „Бистришко бранище“, „Мантарица“, „Парангалица“, „Чупрене“ (в землището на Белоградчик), „ Али ботуш“, намиращи се на тяхна територия със съвременните изисквания.

В тази връзка със свое писмо от 15-ти май 2017г. председателят на Националния комитет по Програмата МАB поиска отсрочка от 1 година, в рамките на който период да бъдат разработени номинационни формуляри за съвместяване на горепосочените биосферни паркове със съвременните изисквания на програмата.

Повече информация можете да намерите на официалната страница на ЮНЕСКО: https://en.unesco.org/news/23-new-sites-added-unesco-s-world-network-biosphere-reserves

bbf@biodiversity.bgЮНЕСКО одобри четирите разширени биосферни паркове, изпратени от България

Related Posts