My Blog

Обща среща на общини в чиито територии попада Национален парк „Централен Балкан”

%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%82-07-07%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b0-07-07

На обща среща на общини в чиито територии попада Национален парк „Централен Балкан”, проведена в зала „Васил Караиванов” на община Карлово, бяха разяснени предимствата и ползите, които би имало при създаване на биосферен парк „Централен Балкан” по програма „Човекът и биосферата” на ЮНЕСКО. Община Карлово е една от първите общини, която с решение на Общинския съвет, взето през юни 2015 г., се включва в създаването на съвременен биосферен парк в района на „Централен Балкан” и именно поради тази причина общината беше домакин на срещата. През април тази година община Троян също взема подобно решение и двете общини са пионерите в тази област.

Кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов приветства участниците в дискусията с добре дошли и подчерта, че ползите от създаването на такъв биосферен парк ще бъдат повече, от колкото рисковете и вече може да се говори за по-големи възможности за развитие на местния бизнес и туризъм. „Надявам се повече общини да се присъединят към биосферния резерват, за да съхраним богатото биоразнообразие, което имаме в района и опазване на околната среда”, каза още кметът. Директорът на НП „Централен Балкан” Генчо Илиев благодари на кмета за домакинството на тази среща и също каза, че това е една възможност, предимно за местното население, която трябва да бъде използвана.
През 1995 г. с приемането на Севилската стратегия в съвременните биосферни резервати освен зони със строга защита, се обособяват и зони в които се поощрява прилагането на устойчиви практики, гарантиращи икономическо развитие на съответните региони и опазване на природата в тях. Съвременният биосферен парк трябва да изпълнява три основни функции: логистична, природозащитна и развиваща се – насърчаваща устойчивото развитие на региона. Биосферните паркове дават възможност за развитие на местни „зелени” бизнеси, регистриране и налагане на биосферни марки. Идеята на организаторите е „Централен Балкан” да бъде първият биосферен парк в България, което от своя страна ще даде добри възможности и за реклама в чужбина. На срещата бяха представени примери за действащи биосферни паркове в различни страни: Испания, Франция, Уругвай, Словения, Германия, които показаха на присъстващите, че регистрирането на биосферен парк дава дългосрочност за развитие на местните продукти и местния бизнес.
В общата среща и дискусията, организирани от екипа на БФБ и община Карлово,  участваха директорът на ДНП „Ценрален Балкан” Генчо Илиев, зам.-кметът на община Карлово Стойо Карагенски, зам.-председателят на Общински съвет Карлово Анастасия Чолакова, представители на общините: Пирдоп, Сопот, Тетевен, Троян, Павел баня, Севлиево и Антон, представители на Министерството на околната среда и водите, БАН и СУ „Климент Охридски”.

bbf@biodiversity.bgОбща среща на общини в чиито територии попада Национален парк „Централен Балкан”