Опазване на гъбите
Начало >> За забавление >> Видове >> Опазване на гъбите
Защо е необходимо да опазваме гъбите?

Гъбите до сравнително неотдавна са незаслужено пренебрегвани от специалистите по опазване на биологичното разнообразие. Това се дължи на редица причини, и на първо място това са някои техни характерни особености. Гъбите са все още слабо познати и тяхното изследване изостава в световен мащаб. Една немалка част от тях са микроскопични и могат да бъдат определяни само със специални техники. Дори и тези видове, които образуват едри плодни тела са труден обект за изучаване и опазване, защото образуването на плодните тела се влияе силно от климатичните фактори и те не се наблюдават всяка година. При някои видове е известна и естествена цикличност при образуването на плодните тела.

Гъбите, както и всички останали живи организми, се нуждаят от внимателно отношение и опазване. В действителност, неоспорим факт е, че все още слабо познаваме гъбното разнообразие по цялото земно кълбо и всяка година се откриват множество нови и неописани за науката видове. Учените смятат, че до момента познаваме вероятно не повече от 10% от съвременните гъби. За България са съобщени около 4900 вида, но се смята, че броят им е около 20 000.

От познатите до момента гъби, огромен брой имат важно значение за живота на хората. Редица видове са източник на витамини и ценни биологично активни вещества, включително антиоксиданти и значителна част от познатите ни антибиотици. Гъбни метаболити успешно се използват за борба с различни форми на рак, а някои видове през последните години дават надежди, че могат да станат източници на лекарство и против СПИН.

Много видове гъби са ценна храна. Във всекидневния си живот, хората непрекъснато използват гъбите, понякога дори не предполагайки, че хлебните и пивните дрожди също са представители на гъбното царство.

Една немалка част от гъбите са паразити по растения, животни или при хората, и значението им като причинители на заболявания е огромно.

Огромна и почти необхватна е ролята на гъбите в природата и в кръговрата на веществата. Те са универсални редуценти, които със своя богат ензимен апарат могат да разграждат почти всяка една природна или създадена от човека субстанция, включвайки я отново в кръговрата на веществата. Редица видове през последните години се използват за очистване на води и почви от нефт и други трудно разградими замърсители. Не може да се подмине и огромното значение на микоризните гъби, които образуват симбиоза с висши растения и по такъв начин са неизменна структурна единица на всяка една екосистема.

На този фон, развитието на човечеството през последните десетилетия води до непрекъсната загуба на местообитания, в размери, каквито земната история не помни. Заедно със загубата на местообитанията, неминуемо губим и привързаните към тях живи организми, в това число и гъбите.

Гъбите са без съмение безценен природен ресурс, но този ресурс съвсем не е неизчерпаем. Той трябва да бъде умело стопанисван и умерено използван. Специалистите-миколози и експертите по опазване на биоразнообразието все по-често обръщат внимание на нуждата от опазване на гъбното наред с растителното и животинското разнообразие. Но в крайна сметка нека не забравяме, че опазването зависи от всички нас.

Аmanita rubescens
Boletus legaliae
cyathus olla
Lycogala epidendron
Omphalotus olearius
Lactarius scrobiculatus
Lycogalaepidendron
Lycoperdon perlatum
Правила за събиране на гъби

При събирането на гъби за храна или с други цели трябва да се спазват някои прости правила. Съобразяването с тях е в интерес, както на опазването на гъбното разнообразие, така и в интерес на собствената безопасност.

1. Изучете добре белезите на ядливите гъби и подобните им отровни видове. Дори опитните гъбари събират обикновено само няколко вида ядливи гъби. Помнете също, че дори и най-пълните определители показват ограничен брой видове.

2. Събирайте за храна само гъби, които познавате добре. Ако имате дори и най-малки съмнения за дадена гъба - не я събирайте!

3. Използвайте нож за събиране на гъбите, а не ги изскубвайте. Старайте се да не увреждате гъбните местообитания.

4. Не унищожавайте гъбите, които не познавате. Вредни гъби няма и всяка гъба има своето място в природата. Гъбата, която сте унищожили днес, утре може да се окаже източник на лекарство срещу тежки заболявания.

5. Не събирайте редки видове гъби.

6. Събирането на гъби е абсолютно забранено в резерватите, но може да бъде забранено или ограничено и в други защитени територии.

7. Събирайте само здрави, добре развити гъби. Старите гъби не са подходящи за консумация – оставете ги в природата, така те ще разпространят спорите си, осигурявайки развитието на популацията.

8. Никога не събирайте всички гъби в едно находище. Гъбите не са неизчерпаем природен ресурс и специалистите препоръчват поне 30% от плодните тела да бъдат оставени в природата, за да се осигури възпроизводството им.

9. Транспортирайте гъбите в книжни пликове или отворени съдове, а не в найлонови. Така от една страна се избягва запарването, а от друга гъбите разпространяват спорите си.

10. Задължително след като се приберете, още веднъж проверете всяка събрана гъба и се уверете, че е ядлива.

11. Отделете и изхвърлете натрошените при транспортирането парчета от плодни тела, които не могат да бъдат идентифицирани със сигурност.

12. Забравете народните вярвания, че потъмняването на сребро при допир, посиняването на месото, и прочие подобни, са признак, че дадена гъба е отровна. Твърденията, че щом една гъба е наядена от животни, е ядлива, е също крайно невярно.

13. Ако имате съмнения, че сте консумирали отровни гъби, потърсете незабавно лекарска помощ.БЛАГОДАРЕНИЕ НА
 
ЗА КОНТАКТИ
София 1233
кв. Банишора,
бл.54, вх. Д, ет. 2, ап. 86
тел. 02 / 931 61 83
тел. 02 / 831 1 841
e-meil: bbf@biodiversity.bg
www.bbf.biodiversity.bg© 2000-2009 Българска фондация Биоразнообразие. Всички права запазени Уеб дизайн и разработка Webrix - www.webrix-studio.com