ЗВУЦИ ЗА GSM
Biodiversity.bg За забавление Мелодии за GSM
Изтеглянето на тези картинките е напълно безплатно
(разбира се, Вие плащате за Интеренет на своя мобилен доставчик)
За да изтеглите звук е напълно достатъчно да въведете в бразузера на телефона "URL" na звука , който се намира под всеки един от тях!
N/URL Име Размер Тип Чуй!
1. Благороден елен 1 29 Kb mp3
URL: gsm.biodiversity.bg/sound/001_belen1.mp3
2. Благороден елен 2 19 Kb mp3
URL: gsm.biodiversity.bg/sound/02_belen2.mp3
3. Бухал 1 29 Kb mp3
URL: gsm.biodiversity.bg/sound/003_buhal1.mp3
4. Бухал 2 29 Kb mp3
URL: gsm.biodiversity.bg/sound/004_buhal2.mp3
5 Черен кълвач 29 Kb mp3
URL: gsm.biodiversity.bg/sound/005_chkalvach1.mp3
6. Голям синигер 1 29 Kb mp3
URL: gsm.biodiversity.bg/sound/006_gsiniger1.mp3
7. Голям синигер 2 29 Kb mp3
URL: gsm.biodiversity.bg/sound/007_gsiniger2.mp3
8. Горска улулица 29 Kb mp3
URL: gsm.biodiversity.bg/sound/008_gululitsa1.mp3
9. Дървесна жаба 29 Kb mp3
URL: gsm.biodiversity.bg/sound/009_darvjaba1.mp3
10. Козодой 29 Kb mp3
URL: gsm.biodiversity.bg/sound/010_kozodoj.mp3
11. Кукувица 29 Kb mp3
URL: gsm.biodiversity.bg/sound/011_kuku1.mp3
12. Папуняк 29 Kb mp3
URL: gsm.biodiversity.bg/sound/012_papun1.mp3
13. Пернатонога кукумявка 29 Kb mp3
URL: gsm.biodiversity.bg/sound/013_pernkukumiav1.mp3
14. Вълк 29 Kb mp3
URL: gsm.biodiversity.bg/sound/014_valk1.mp3
15. Зелена крастава жаба 29 Kb mp3
URL: gsm.biodiversity.bg/sound/015_zkrastjaba1.mp3
© 2000-2009 Българска фондация Биоразнообразие. Всички права запазени Уеб дизайн и разработка Webrix - www.webrix-studio.com