НАКРАТКО И ПОПУЛЯРНО ЗА БЪЛГАРСКАТА ПРИРОДА
2010 - Година на БИОРАЗНООБРАЗИЕТО
НАКРАТКО за биоразнообразието
НАКРАТКО за Националните паркове
НАКРАТКО за влажните зони
РЕГИОНИ, важни за опазването на биоразнообразието
20-ТЕ НАЙ- застрашени от изчезване видове
Опазване на редки видове птици
Опазване на гъбите
Калeндар на събития, свързани с опазване на околната среда
ЗОНА ЗА ЗАБАВЛЕНИЯ
ИГРИ
ON-LINE FLASH ИГРИ
20 игри в наличност
ДРУГИ
ВИЦОВЕ

144 в наличност

КОЖИ (SKINS)
26 в наличност
КАРТИНКИ
ТАПЕТИ ЗА ДЕСКТОП
231 в наличност

ФОТОГАЛЕРИЯ
37 в наличност
БЕЗПЛАТНА GSM зона
МЕЛОДИИ
15 в наличност
WALLPAPER-И
32 в наличност
АНИМАЦИИ
12 в наличност
РАБОТА, ОБРАЗОВАНИЕ, ФИНАНСИРАНЕ
АДРЕСИ НА:
Държавни институции
Национални служби и агенции
Регионални структури на министерствата
Паркови администрации
Областни администрации
Общински администрации
Български неправителствени организации
Чуждестранни неправителствени организации
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Българско природозащитно законодателство
Международно природозащитно законодателство
Планове за управление на защитени територии
Планове за действие за застрашени видове
ОБРАЗОВАНИЕ
Следване по специалности, свързани с биоразнообразие и природозащита и предложения за стипендии
Теми за дипломни работи
Полезни материали
ФИНАНСИРАНЕ
Донорски организации
Програми за финансиране на проекти
РАБОТА
Предложения за работа
Доброволци в НПО
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
Сайтовете от семейството biodiversity.bg
Сайтове за българската природа
Чуждестранни сайтове за биоразнообразието
БЛАГОДАРЕНИE НА
 
ЗА КОНТАКТИ
Българска фондация Биоразнообразие
София 1233
кв. Банишора,
бл.54, вх. Д, ет. 2, ап. 86
тел. 02 / 931 61 83
тел. 02 / 831 1 841
e-meil: bbf@biodiversity.bg
 
BIODIVERSUTY.BG
Други от семейството на biodiversity.bg

Българска фондация "Биоразнообразие"

Български Зелен пояс
Опазване на речните екосистеми и устойчиви мерки за борба с наводненията
Уеб сайт за Родопите
Гъбите в България
Водните кончета в България
Мултимедиен CD "Flora bulgarica"
Българо-швейцарска програма за опазване на биоразнообразието
© 2000-2007 Българска фондация Биоразнообразие. Всички права запазени ارشفه